Железопътна инфраструктураПътна инфраструктураИнтермодалностМорски и вътрешни водни пътища

Начало / Бенефициенти / Агенция „Пътна инфраструктура”

Агенция „Пътна инфраструктура”

22 февруари 2008 A+AA-

Агенция „Пътна инфраструктура" е правоприемник на Национална агенция "Пътна инфраструктура", считано от 9.09.2009г.  

Агенцията отговаря за изграждането и поддръжката на автомагистралите и пътищата от първи, втори и трети клас, които осигуряват транспортни връзки от национално значение и образуват пътната мрежа на Република България.

Агенция „Пътна инфраструктура" е бенефицент по проектите от Приоритетна ос І на Оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г.

Интернет страница: http://www.api.government.bg/

pdf.gifОперативно  споразумение между УО на ОПТ и АПИ.pdf (8.14 MB)

Новини

Министър Московски направи инспекция на строителството на столичното метро до Летище София +

27 февруари 2015

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, заедно с кметът на София Йорданка Фандъкова и изпълнителният директор на „Метрополитен“ ЕАД инж. Стоян Братоев инспектираха днес строителството...

Функции на секретариата

Функции на Секретариата +

16 декември 2014

Секретариатът на КН на ОПТТИ: *Организира подготовката и провеждането на заседанията на КН на ОПТТИ. *Осигурява разпространението на дневния ред и на всички документи, необходими за провеждането на заседанията на КН на ОПТТИ. *Изготвя протоколите...
 

Контакти

Контакти +

Николай Дечев, началник на отдел "Мониторинг, информация и комуникация", Дирекция "Координация на програми и проекти" тел. 02/ 9409 319 e-mail:...
 

Състав на КН

Поименен състав на КН на ОПТТИ +

16 декември 2014

Поименен състав на КН на ОПТТИ.pdf (278.78...
 

Протокол

Протокол от Първо заседание на КН на ОПТТИ 2014-2020 г. +

24 януари 2015

Протокол от I заседание на КН на ОПТТИ.pdf (2.14...
 

Документи

Решение за изпълнение на ЕК за одобрение на ОПТТИ 2014 - 2020 +

29 декември 2014

Решение на ЕК за одобрение на ОПТТИ 2014 -202.pdf (195.29...

Обобщена справка +

20 октомври 2014