Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.

29 септември 2017
Проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. (ОПТТИ) изготви проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 година. Коментари и предложения по проекта на ИГРП за 2018 г. на ОПТТИ  могат да бъдат представени в срок до 24 октомври 2017 г. на електронен адрес: programming@mtitc.government.bg.

docx.gifПроект на ИГРП 2018 на ОПТТИ.docx (52.1 KB)