ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Железопътна инфраструктура

Железопътна инфраструктура

Обща информация

26 март 2008

Проектите за развитие на железезопътната инфраструктура на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 (ОПТ) са заложени в Приоритетна ос І на програмата . В индикативния списък с проекти са заложени 4 приоритетни и 4 алтернативни проекта. В тази част от сайта на ОПТ ще може да разберете повече за приоритетите, бенефициентите, приоритетните и алтернативните проекти за развитието на железопътната инфраструктура в Република България.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. +

22 юни 2017

Министерският съвет на Република България одобри Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. на заседание, проведено на 21.06.2017 г. Стратегията очертава основните насоки за развитие на националната транспортна система в периода до...