ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос IV / Одобрени инфраструктурни проекти

Одобрени инфраструктурни проекти

Проект “Изграждане на система за управление на корабния трафик – /VTMIS/ - фазa 3”

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. на 17.05.2012 г. Срок: Начало: 26.06.2012 г.; Край: 30.06.2015 г. Бенефициент: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“...
Повече

Проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав“

3 септември 2015

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. на 03.09.2012 г. Срок: Начало: 09.10.2013 г. Край: 30.09.2015 г. Бенефициент: Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р....
Повече

Проект „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав „БУЛРИС“

10 юли 2015

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. с Решение № ОПТ-32/30.09.2011 г. Срок: Проектът е планиран да приключи на 01.05.2014 г. Бенефициент: Държавно предприятие...
Повече

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

Още 4,4 млрд. лева ще бъдат инвестирани в транспортната ни инфраструктура до 2020 г. +

23 март 2017

Около 4 млрд. лева ще бъдат инвестирани в транспортната инфраструктура до 2020 г. по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и 406 млн. лева по Механизма за свързана Европа. Това заяви министърът на...