ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос II / Одобрени инфраструктурни проекти

Одобрени инфраструктурни проекти

Проект „Изграждане на автомагистрала „Марица“, Лот 1 и Лот 2“

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. на 04.08.2011 г., а от Европейската комисия на 22.02.2012 г. Срок: Проектът е планиран да приключи на 01.03.2014 г. Бенефициент: Агенция...
Повече

Проект BG161PO004-2.0.01-0021 Модернизация на виадукти от АМ „Тракия” и АМ „Хемус”: - АМ „Тракия”, при км 61+327 - АМ „Тракия”, при км 67+027 - АМ „Хемус”, при км 30+874

12 декември 2016

Обща стойност на проекта: 23 546 977,19 лв. Източници на финансиране: КФ: 20 014 930,61 лв. (10 233 471,52 евро) Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“ Постигнати резултати – Изграден виадукт при км 61+327...
Повече

ПРОЕКТ BG161PO004-2.0.01-0020 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ В УЧАСТЪКА ОТ ПЪТ IІ-18 СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ЮЖНА ДЪГА ОТ КМ 41+137,87 ДО КМ 44+720 И ПЪТНА ВРЪЗКА №2 НА ПЪТЕН ВЪЗЕЛ МЛАДОСТ В УЧАСТЪКА ОТ СОП ДО НАЧАЛОТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ НАДЛЕЗ”

2 декември 2016

Обща стойност на проекта: 12 141 433 лв. Източници на финансиране: КФ: 10 320 218 лева Национално съфинансиране: 1 821 214 лева Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“ Цели на проекта Южната дъга на СОП е част от ЕТК 4,...
Повече

Проект BG161PO004-2.0.01-00013 „Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по Автомагистралите и I-ви клас пътища на територията на Република България, които са част от ТEN-Т“

2 декември 2016

Обща стойност на проекта: 4 911 747,60 лв. Източници на финансиране: КФ: 3 929 398,08 лева Национално съфинансиране: 982 349,52 лв. Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“ Цели на проекта Внедряването на системата за...
Повече

Проект „Обходен път на гр. Враца” – Път I-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816,60

10 юли 2015

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. на 15.10.2012 г. Срок за изпълнение: 360 календарни дни Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“ Бюджет: Обща стойност на...
Повече

Проект „Обход на гр. Габрово” – Фаза 1 - участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130

10 юли 2015

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. на 30.04.2013 г. Срок: 540 календарни дни Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“ Бюджет: Обща стойност на проекта: 132...
Повече

АМ „Калотина-София” – ЛОТ 1, Западна дъга на СОП, участък 1 – Път ІІ-18 СОП в участъка от км 59+400 до км 61+629 и от км 0+000 до км 0+780

10 юли 2015

Срок: Проектът е планиран да приключи на 31.10.2014 г. Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“ Бюджет: Обща стойност на проекта: 250 656 833,04 лв. Отпусната БФП по ОП „Транспорт”: 44 803 075,94 лв. с ДДС...
Повече

Проект "Автомагистрала "Струма", лот 1, лот 2 и лот 4"

10 юли 2015

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. на 28.11.2011 г., а от Европейската комисия на 27.02.2013 г. Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“ Проектът се финансира по...
Повече
7.jpg

Проект „Автомагистрала „Хемус“, участък „СОП – пътен възел Яна“

10 юли 2015

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. на 30.09.2011 г. Срок: Проектът е планиран да приключи на 31.03.2014 г. Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“ Бюджет: Обща...
Повече

ПРОЕКТ „ПЪТ Е-85 (I-5) “КЪРДЖАЛИ – ПОДКОВА” от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368

10 юли 2015

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. на 21.09.2011 г. Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“ Бюджет: Обща стойност на проекта: 45 400 748,02 лв. Отпусната...
Повече

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

ОБЩИЯТ НАПРЕДЪК НА ПРОЕКТА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ТРЕТАТА МЕТРОЛИНИЯ В СОФИЯ Е 30% +

26 април 2017

Кметът на гр. София, Йорданка Фандъкова, изпълнителният директор на „Метрополитен“ ЕАД, инж. Стоян Братоев, представители на управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и на...