ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос I / Одобрени инфраструктурни проекти

Одобрени инфраструктурни проекти

Проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас“

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. на 02.02.2011 г., а от Европейската комисия на 01.07.2011 г. Срок: Планиран е да приключи на 30.09.2015 г. Бенефициент: ДП Национална компания...
Повече

Проект „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: Първомай – Свиленград”

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. на 10.01.2012 г., а от Европейската комисия на 22.11.2012 г. Срок на изпълнение на проекта: Планиран е да приключи на 30.09.2014 г. Бенефициент:...
Повече

Проект „Проект за разширениe на метрото в София: Етап II Лот 1 „Обеля – Надежда“ и Лот 2 „Младост I – Цариградско шосе“

10 юли 2015

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. на 18.02.2011 г., а от Европейската комисия на 01.07.2011 г. Срок: Лот 2 от Етап ІІ „ ж.к.Младост І - ж.к.Младост ІІІ - бул. Цариградско...
Повече

Проект „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград – турска граница“

10 юли 2015

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. на 21.05.2009 г. Срок: Планиран е да приключи на 31.12.2012 г. Бенефициент: ДП Национална компания ”Железопътна инфраструктура”...
Повече

Проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа“

19 февруари 2014

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. на 13.07.2011 г., а от Европейската комисия на 16.01.2012 г. Срок: Планиран е да приключи на 30.09.2015 г. Бенефициент: ДП Национална компания...
Повече

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

ОБЩИЯТ НАПРЕДЪК НА ПРОЕКТА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ТРЕТАТА МЕТРОЛИНИЯ В СОФИЯ Е 30% +

26 април 2017

Кметът на гр. София, Йорданка Фандъкова, изпълнителният директор на „Метрополитен“ ЕАД, инж. Стоян Братоев, представители на управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и на...